Wat is de garantiepolitiek?

Wat is de garantiepolitiek?

Je bent hier:

Er geldt een wettelijke garantie van twee jaar die aanvang neemt vanaf de levering van het product, overeenkomstig de voorwaarden omschreven in de relevante wetgeving.

De garantie dekt alle originele onderdelen tegen defecten in werkmanschap en materialen.

Vorderingen onder deze garantie moeten rechtstreeks gericht worden tot ParcelHome.

Gedurende de garantieperiode zal ParcelHome de defecte onderdelen vervangen of herstellen. Indien het vervangen of herstellen buitensporig of onmogelijk is, of indien het onmogelijk is om binnen een redelijke tijd te leveren, heeft u het recht om een prijsvermindering aan te vragen of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te vorderen.

De garantie dekt niet het foutief installeren van het product door de gebruiker; een onjuist of nalatig gebruik, handeling of transformatie van het product; normale slijtage; defecten inherent aan het normaal nuttig gebruik of dienstgebruik, zoals een lege batterij die kan vervangen worden door de gebruiker; schade of defecten te wijten aan ongevallen

Inhoudstafel