Wat is het garantiebeleid?

Je hebt een wettelijke garantie van twee jaar vanaf de levering van het product, volgens de voorwaarden die zijn vastgelegd in de relevante wetgeving.

De garantie dekt alle originele onderdelen tegen defecten in vakmanschap en materialen.

Aanspraken op deze garantie dienen rechtstreeks bij ParcelHome te worden ingediend.

Gedurende de garantieperiode zal ParcelHome de onderdelen die een defect vertonen vervangen of repareren. Indien de vervanging of reparatie buitensporig of onmogelijk is, of indien het onmogelijk is om binnen de redelijke termijn te leveren, heeft u het recht om een prijsvermindering te vragen of ontbinding van de koopovereenkomst te eisen.

De garantie dekt geen onjuiste installatie van het product door de gebruiker; onjuist of nalatig gebruik, bediening of transformatie van het product; normale slijtage; defecten die inherent zijn aan het normale gebruik of de levensduur van het product, zoals een lege batterij die door de consument kan worden vervangen; beschadigingen of defecten ten gevolge van ongevallen.