Veel gestelde vragen

Selecteer één van onderstaande vragen met bijhorende antwoorden

Kan ik de Packbox huren of kopen?

De Packbox is enkel te huur. Momenteel zijn er speciale launchvoorwaarden van toepassing (zie website). Indien u interesse heeft of meer info wenst, geef dan uw gegevens door via ‘contact’ op deze website.

Hoe open je de Packbox

Via de myParcelHome app op uw smartphone kan u de Packbox eenvoudig openen. Dit gebeurt via bluetooth of door een manuele code in te geven op het klavier van de Packbox. myParcelHome kan u downloaden van de app/playstore.

Kan ik toegang tot de box verlenen aan derden?

U kan ook toegang verlenen aan familie, buren en vrienden via the myParcelHome app. Dit kan ook tijdelijk indien je dat wenst. Heel praktisch als je op verlof bent. ParcelHome maakt gebruik van een unieke technologie op basis van dynamische codes die ervoor zorgen dat enkel geautoriseerde personen toegang krijgen tot de box.

Hoe weet ik wanneer er in de box is geleverd?

Indien de koerier een pakje levert of ophaalt, krijgt u hiervan een bericht op je smartphone via bluetooth.

Hoe weet men wie de box opende?

U krijgt pas toegang tot box na het ingeven van een toegangscode in combinatie met een door het systeem gekende smartphone. Zo weet u en het systeem wie wanneer de Packbox opende. Via historiek op de app, kan u nagaan wie wanneer uw box opende.

Als ik online bestel moet ik dan iets bijkomend vermelden ivm de Packbox?

Nee, u kan gewoon online bestellen zoals voordien. Wij gaan er van uit dat u geen tijdheeft voor het regelen van leveringen van uw pakjes. Als de koerier merkt dat u een ParcelHome box heeft zal hij er simpelweg in leveren.

Wat gebeurt er in het geval van meerdere leveringen? Is het veilig?

Wanneer u regelmatig online koopt, kan het zijn dat u meerdere pakjes per dag ontvangt. U weet altijd wie, wat, wanneer heeft geleverd.Via de ingebouwde weegschaal detecteert de box elke verandering van gewicht. Samen met de geauthorizeerde toegang maakt dit multi-pakjes leveringen op een veilige manier mogelijk.

Hoe weet ik dat het veilig is?

ParcelHome gebruikt een technologie op basis van unieke dynamische codes waarmee enkel geautoriseerde personen de box kunnen openen. De box is bestand tegen vandalisme, weer en wind

Moet ik de Packbox onderhouden?

De box is onderhoudsdvrij omwille van het zonnepaneel. Indien er zich een probleem zou voordoen, zal Parcelhome gratis een interventie doen en het probleem oplossen. (zie algemene voorwaarden)

Kan ik de Packbox ook als brievenbus gebruiken?

De Packbox kan ook als brievenbus worden gebruikt. U kan dus gerust uw huidige brievenbus wegnemen. Indien u de huidige brievenbus wenst te blijven gebruiken kan de opening van de Packbox langs binnen worden geblokkeerd.

Hoe gebeurt de installatie door Parcelhome? Wat moet ik zelf doen?

U hoeft niets zelf te doen. ParcelHome installeert de Packbox bij u thuis. Bij de bestelling maakt u reeds een eerste keuze tussen muurbox of box op voet. Tijdens de installatie kunnen we nog steeds wijzigen naargelang de noodzaak en uw behoefte. De standaard installatie omvat het bevestigen van de box op de muur of het verankeren van de box op voet via een grondanker. Andere specifieke installaties op vraag van de klant zoals het gebruik van betonblok, speciale bevestigingen enz. worden op voorhand met de klant afgesproken.

Is er een authorisatie nodig om de Packbox te plaatsen?

Zolang u op privéterrein bent is er geen authorisatie van de stad of gemeente nodig. Het is zoals je een brievenbus zou plaatsen. Op publiek terrein is het aan de eigenaar om via de stad/gemeente de nodige authorisatie aan te vragen vooraleer de box te laten installeren.

Wat gebeurt er als ik wil stoppen of mijn box wens te verplaatsen?

Indien u de huur van de Packbox wil stopzetten, meldt u dit via sales@parcelhome.com.De huur kan maandelijks worden opgezegd. De huur wordt stopgzet en waarborg wordt teruggestort. Bij het verplaatsen van de box op hetzelfde adres of naar een nieuw adres wordt er specifiek een afspraak gemaakt met ParcelHome om de verplaatsing en gerelateerde kosten te bespreken.
(zie ook algemene voorwaarden)

Hoe meld ik een probleem?

Via de myParcelHome app kan u een probleem melden en bijhorende foto nemen. Wij helpen u verder binnen de 24u. U kan ook via support@parcelhome.com problemen melden of bijkomende vragen stellen.